Naše služby

Projektová
kancelář

Komplexní projektová, expertní a konzultační činnost v oblasti všech stupňů přípravy a realizace bytových, občanských a průmyslových staveb včetně technického zázemí a včetně zabezpečení a koordinace všech speciálních profesí.

Nabízené činnosti:

 • vedení a koordinace projektových prací - project management v oblasti projektové dokumentace staveb
 • příprava zakázky - zajištění veškerých nezbytných podkladů, průzkumů, zaměření, posudků, stanovisek a studií pro rozhodování o technických a ekonomických možnostech řešení projektu
 • vypracování všech stupňů projektové dokumentace dle Vyhl. 499/2006 Sb.
 • spolupráce při výběru dodavatele
 • spolupráce při realizaci stavby - autorské dozory, zpracování projektové dokumentace klientských změn
 • spolupráce při uvedení stavby do provozu

Inženýrská
činnost

Profesionálně se postaráme o vše potřebné, ať se stavba nachází v jakékoliv fázi:

 • příprava zakázky - zabezpečení průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace (geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum, EIA
 • projektová příprava pro územní řízení - projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí. Vypracování návrhu na zahájení územního řízení
 • projektová příprava pro stavební povolení - projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení. Vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení a jiných potřebných povolení
 • zadání realizace stavby dodavateli - zabezpečení výběrového řízení na dodavatele včetně vyhodnocení
 • provádění a dokončení stavby - technický dozor investora, spolupráce při kolaudačním řízení, dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

Reprografické
středisko

Reprografické práce ve formátu A4 a A3 v černobílém i barevném provedení. Velkoformátový tisk z digitálního nosiče.

Vedlejší
činnosti

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • obchodní činnost
 • zprostředkovatelská činnost